Memòria

05-05-2010

L'Obra Social el 2009

L'any 2009, l'Obra Social de "SA NOSTRA" ha esdevingut més oberta, més propera, efectiva i personalitzada amb la participació dels clients.

A través de la Campanya Participa, els clients han estat els que han decidit les accions que l'Obra Social ha programat, tot tenint en compte les preferències sobre les quatre grans línis d'intervenció: l'educació, la cultura, el medi ambient i l'acció social.

Acció social, àmbit prioritari

Ha estat l'acció social la línia per la qual han mostrat més preferència els clients. En aquest sentit un 43,1% dels beneficis s'han destinat a atenció i prevenció a la dependència, ajuda a persones en risc d'exclusió social, cooperació local i internacional, programes d'habitatge i treball per a la joventut, associacionisme i participació ciutadana, oci i activitats per a persones grans.

L'educació, el segon àmbit d'actuació

Durant el 2009 l'Obra Social ha treballat diàriament per atendre necessitats educatives puntuals amb activitats a les quals han participat 74.396 escolars. S'ha potenciat la formació, l'ajut a emprenedors, l'ocupacio, la investigació, la innovació ui les noves tecnologies, àrea que ha percebut el 22,8% dels pressupost total de l'Obra Social de "SA NOSTRA".

De la mateixa manera, hem invertit un 19,8% dels beneficis a dur a terme accions importants amb l'objecte de protegir la naturalesa i el paisatge, potenciar l'educació ambiental i desenvolupar l'ús sostenible dels recursos. El 14,3% restant s'ha destinat a exposicions, concerts, representacions teatrals i cicles de cinema.

Més de 12 milions d'euros

"SA NOSTRA" va destinar un pressupost de 12.444.789 euros durant el 2009 a donar resposta a totes aquestes necessitats socials. Aquesta inversió és conseqüència de l'observació que han fet els clients de la realitat de l'arxipèlag i de la voluntat de millora del capital humà de les Illes Balears.

 

El Festival Centremàtic, cinc anys d'èxit de públic i de crítica
El Festival Centremàtic, cinc anys d'èxit de públic i de crítica
fle_izq 1 / 7 fle_der
Video no trobat
:
A través de la campanya Participa els clients han decidit les accions de l'Obra Social
Cercador

Programa d'activitats educatives 2019/2020

Banner activitats educatives 19/20