Consell de Mallorca

Un Pla d’Assessorament per millorar la formació del personal de federacions i clubs esportius

El Consell de Mallorca ha presentat el Pla d'Assessorament 2014, una actuació de caire formatiu i divulgatiu adreçada a federacions, clubs, regidors i tècnics municipals, entitats esportives i altres professionals i col·lectius relacionats amb l'àmbit de l'esport base.

El Pla d'Assessorament, organitzat des de la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de SA NOSTRA-BMN, pretén millorar la formació en el camp de la gestió esportiva, comprèn 8 cursos i jornades, tots ells gratuïts

El primer curs tindrà lloc el proper 20 de febrer a Palma, sota el títol 'Les relacions remunerades a l'esport'. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és proporcionar assessorament pràctic a les entitats esportives, dintre del terreny laboral i fiscal.

Per als dies 9 i 10  de maig està prevista la celebració d’unes Jornades de Medicina Esportiva 'Cor i Esport' que tindran lloc a la Sala d'Actes de SA NOSTRA-BMN.

Programació d’activitats

20 de març

Per al dia 20 estan programades, al CIFP Son Llebre, a Pla de na Tesa (Marratxí), altres dues sessions centrades, per una banda, en l'organització i la tramitació de les autoritzacions d'esdeveniments, i, per un altre costat, en la seguretat de les instal·lacions esportives.

La primera exposició servirà per ajudar a regidors i tècnics esportius municipals, així com també a federacions i entitats, a adquirir més conceptes entorn de la correcta organització d'esdeveniments relacionats amb l'esport, mentre que, durant la segona xerrada, es passarà revista als requisits que han de reunir els equipaments destinats a la pràctica de l'esport per tal de veure completament garantida la seva seguretat.


9 de maig

Per al 9 de maig, està programat, a més de la Jornada de Medicina Esportiva “Cor i Esport”, que es durà a terme a SA NOSTRA, un breu curs de 2 hores sobre l'explotació de piscines cobertes a Mallorca, durant el qual es donaran a conèixer alguns casos pràctics sobre els problemes que presenta aquesta tasca i les solucions que cal aplicar en aquestes situacions.

19 de juny

Les relacions publico-privades entre el sistema esportiu i turístic a Mallorca serà el tema de la sessió formativa de 4 hores que es realitzarà el 19 de juny, a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat de les Illes Balears, oberta no només a la participació del món de l'esport, sinó també als sectors vinculats a l'activitat turística. La idea és analitzar i valorar les línies de col·laboració que és possible establir entre tots dos àmbits.

Octubre i novembre

Ja en la temporada de tardor, al llarg del mes d'octubre, la Direcció Insular d'Esports convocarà una trobada per analitzar la creació del Consell de l'Esport de Mallorca, que obeirà a l'expectativa de crear un grup de treball permanent que faci possible millorar el nivell de qualitat de la gestió esportiva a la nostra illa.

Finalment, el 13 de novembre, es passarà revista a la realitat del col·lectiu de l'esport al llarg d'una sessió formativa i de debat titulada 'Entitats esportives a Mallorca: reinventar-se o morir'. Aquest esdeveniment tendrà una durada de 4 hores i es durà a terme a la sala d'actes del BNM.

L'oferta comprèn un total de 8 cursos i jornades, que donaran inici el proper 20 de febrer amb una sessió sobre les relacions remunerades a l'esport
Enllaços relacionats

:

Fulletó informatiu sobre el Pla d'Assessorament

http://www.conselldemallorca.net/media/34399/triptic.pdf
Cercador

Programa d'activitats educatives 2019/2020

Banner activitats educatives 19/20