L'Obra Social de "SA NOSTRA"

“SA NOSTRA” acompleix el seu objectiu fundacional de proveir béns i serveis d’interès general al conjunt de la societat, mitjançant l'Obra Social.

El propòsit esencial és fomentar el desenvolupament i el benestar social i cultural en el seu àmbit geogràfic d’actuació, així com de promoure la conservació del patrimoni natural i del medi ambient.

Acció social

Objectiu: fomentar actuacions encaminades a la millora de la qualitat de vida i el benestar de la població, molt especialment els infants i joves, les persones majors, les persones depenents i d'altres en situació d'exclusió social.

Cultura

Objectiu: contribuir al desenvolupament cultural de les Illes Balears.

Educació IR+D

Objectiu: estimular les activitats d’ensenyament i de recerca a les Illes Balears.

Medi Ambient

Objectiu: promoure la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del medi ambient de les Illes Balears.

 

L'Obra Social s'estructura en quatre àrees d'actuació: acció social, cultura, educació i medi ambient
Video no trobat
:
Cercador

Programa d'activitats educatives 2019/2020

Banner activitats educatives 19/20